Dziś jest .  

Aktualizacja: 2014-01-31

Strona Główna
Zobacz gdzie jesteśmy!

OSP Wierzchowiska
Nasz zarząd oraz członkowie

Historia
Poznaj historię naszej jednostki! Tutaj dowiesz się jak powstała nasza jednostka, jak w tamtym czasie radzili sobie druhowie z problemami
Interwencje
Zobacz, z czym mamy do czynienia! Pożary, wypadki, zagrożenia...

Galeria OSP
Nasza jednostka w obiektywie! Zobacz nas, nasze zmagania z szarą rzeczywistością

Zawody
Nasze osiągnięcia w dziedzinie sportowo pożarniczej

Nasi przyjaciele
Adresy do innych stron o tematyce pożarniczej

Księga gości
Wystarczy tylko kliknąć i wpisać się ;-)

W dniach 20 stycznia do 7 lutego 2014 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim po raz kolejny odbył się kurs podstawowy strażaków OSP. Na kurs zgłosiło się 31 przyszłych strażaków. W tym dwóch druhów z naszej jednostki Ożóg Marcin i Wojtan Mariusz. Całe szkolenie podzielone zostało na dwie części: praktycznš i teoretycznch. Część teoretyczna obejmowała m.in. tematy z zakresu BHP oraz podstaw organizacji akcji ratowniczo - gaśniczych. Po szczegółowym zapoznaniu się z teorią strażacy przeszli do ćwiczeń praktycznych. Wszystkie zajęcia były przeprowadzone przez strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim. Zajęcia praktyczne odbywały się na placu przy JRG . Ich celem było wcielenie w życie nabytej wiedzy z zakresu rozwijania linii gaśniczych i zajmowania stanowisk, ewakuacji ludzi i zwierząt, musztry, gaszenia pożarów oraz użycia innych środków gaśniczych. W dniu 7 lutego kurs zakończył się sprawdzeniem wiedzy teoretycznej i praktycznej pod okiem Komisji egzaminacyjnej. Egzamin zaliczyli wszyscy uczestnicy.
Materiał ze strony PSP Janów Lubelski
30 stycznia 2014 roku odbyła się akcja zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (elekro-śmieci). Prowadzi ją Papieskie Stowarzyszenie "Pomoc Kościołowi w potrzebie" W akcję włączyło się już wiele parafii w całej Polsce. Na prośbę naszego Proboszcza ks. Dziekana Zbigniewa Solarza pomagaliśmy w transporcie zebranych elektro- śmieci na plac kościelny z miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, Zamłynie, Kamienna Góra oraz Węgliska i Antolin. Mieszkańcy tych miejscowości, mogli wystawić przed posesję zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (komputery, monitory, klawiatury, drukarki, klimatyzatory, telewizory, radia, magnetofony, magnetowidy, dekodery, telefony stacjonarne i komórkowe, pralki, żelazka, lodówki, odkurzacze, grzejniki, kuchenki, mikrofalówki, kable, baterie, akumlatory itp). Przy okazji zbiórki można nie tylko pozbyć się elektro-śmieci, ale także wyrazić swoją solidarność z ubogimi będącymi w potrzebie.
Dnia 24 stycznia 2014 roku o godz. 17 w remizie OSP Wierzchowiska Pierwsze odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2013, mimo kilkunastostopniowego mrozu frekwencja była dość dobra. Otwarcia zebrania dokonał prezes Ożóg Krzysztof, minutą ciszy uczciliśmy druhów, którzy odeszli na wieczną służbę, następnie przywitał przybyłych przedstawicieli Zarzadu Gminnego ZOSP RP jak i PSP w Janowie Lubelskim. Po wybraniu przewodniczącego zebrania - druha Dudę Jerzego, druh naczenik Kuźnicki Michał przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2013, zaś finansowe przedstawił skarbnik Sowa Marek. Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił druh Bożek Henryk, plan finansowy na rok 2014 przedstawił prezes Ożóg Krzysztof. W dalszej dyskusji poruszane były tematy modernizacji placu wokół budynku strażnicy oraz sprawy bieżące dotyczące OSP. W dyskusjach zabierali głos burmistrz Kowalik Witold , przedstawiciel komendy PSP w Janowie Lubelskim zastępca komendanta kpt. Serwatka Tomasz który ocenił zdolność operacyjną jednostki, podkreślając dobrą współpracę i zaangażowanie. Po dyskusjach zebrani druhowie udzielili absolutorium zarządowi.
Obchody 95. rocznicy odzyskania niepodległości w naszej gminie rozpoczął uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych, władz samorządowych, delegacji i mieszkańców spod budynku urzędu gminy do koœcioła parafialnego w Modliborzycach, gdzie została odprawiona msza świętą za Ojczyznę. Następnie wszyscy zebrani przeszli pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje złożyły wieńce, a przewodniczący Rady Gminy Modliborzyce wygłosił okolicznościowe przemówienie. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach.
KURSY MEDYCZNE DLA STRAŻAKÓW OSP
W dniu 21 października 2013 rozpoczął się został cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy medycznej dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu powiatu janowskiego. Z naszej jednostki w kursie uczestniczyli dh, Grzegorz Lenart, Błoński Rafał oraz Zyśko Wojciech. Kurs ratownictwa medycznego w zakresie pierwszej pomocy medycznej zorganizowany został przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych S.A.S w Janowie Lubelskim w oparciu o bazę lokalową NZOZ " Zdrowie " w Janowie Lubelskim. W pierwszym kursie udział wzięli strażacy z OSP Potok Wielki, Potok Stany, Modliborzyce, Wierzchowiska Pierwsze, Krzemień Pierwszy oraz Dzwola łącznie 29 strażaków. W roku bieżącym planowane są jeszcze dwa kursy.
W dniu 11 października 2013 r. na terenie kompleksu leśnego Nadleśnictwa Janów Lubelski odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu janowskiego. Celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur podczas działań w dużych związkach taktycznych jak również sprawdzenie systemu alarmowania, dysponowania, oraz poziomu wyszkolenia i wyposażenia ratowników oraz kierowania siłami i środkami funkcjonującymi w ramach KSRG. Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń leśniczy przebywający w rezerwacie "Lasy Janowskie " zauważa pożar i informuje PSK. Zgodnie z procedurą zaalarmowane zostają siły i środki pierwszego rzutu. Zastępy po przybyciu na miejsce pożaru podejmują działania gaśnicze lecz ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe pożar w szybkim tempie rozprzestrzenia się. Siły i środki są niewystarczające. Do działań zadysponowane są zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu powiatu oraz dodatkowe zastępy z JRG PSP Janów Lubelski. W ćwiczeniach udział wzięły zastępy ratownicze z KP PSP w Janowie Lubelskim i jednostki OSP KSRG z terenu powiatu w tym druhowie naszej jednostki którzy zostali przydzieleni do drugiego obwodu gaśniczego wraz o jednostkami OSP Modliborzyce, Osp Dzwola i OSP Godziszów Drugi, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim oraz przedstawiciele nadleśnictwa Janów Lubelski., Podczas omówienia ćwiczeń padły słowa podziękowania pod adresem strażaków ze strony Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski Pana Henryka Rążewskiego który obserwował ćwiczenia. Na zakończenie ćwiczeń podsumowania dokonał Komendant Powiatowy PSP bryg. Grzegorz Pazdrak.
Pożar poszycia, runa leśnego na torfowisku.
30 sierpnia 2013 roku o godzinie 21:13 nasza jednostka została zadysponowana do pożaru runa leśnego na podłożu bagienno torfowym w miejscowości Kocudza w gminie Dzwola. Pożarem objęta była łącznie powierzchnia 7,5 ha runa leśnego o podłożu bagienno torfowym. Dużym utrudnieniem podczas prowadzonych działań gaśniczych była bardzo niska wilgotność ściółki oraz warstwy torfu. Pożar rozprzestrzeniał się pod warstwą mchu i ściółki leśnej co prowadziło do powstawania nowych ognisk pożaru. Wypalaniu ulegały płytkie systemy korzeniowe co z kolei prowadziło do przewracania się drzew. Punkt czerpania wody zorganizowany był w odległości około 3 km w miejscowości Kocudza. Około godziny 23:00 pożar został opanowany. Następnym etapem działań było dogaszanie pogorzeliska i przelewanie wodą warstw torfu. W działaniach brało udział 27 zastępów PSP i OSP.
Uroczyste przekazanie samochodów
9 czerwca w Chrzanowie odbyło się uroczyste przekazanie 9 samochodów ratowniczo gaśniczych zakupionych przy pomocy dofinansowania ze środków europejskich. W ramach projektu wyposażono jednostki OSP z terenu powiatu janowskiego włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w pięć sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4x4 z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego na podwoziu IVECO Eurocargo oraz cztery sztuki lekkich samochodów ratowniczo gaśniczych na podwoziu FORD Transit. Projekt został zrealizowany dzięki utworzeniu konsorcjum przez gminy z terenu powiatu janowskiego (Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Modliborzyce i Potok Wielki) W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich szczebli samorządowych z terenu województwa lubelskiego a także przedstawiciele straży pożarnej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz druhowie strażacy, którym na co dzień będą służyły nowe pojazdy. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. odprawioną w kościele parafialnym w Chrzanowie, po zakończeniu której wszyscy uczestnicy przy akompaniamencie orkiestry strażackiej przemaszerowali pod Urząd Gminy w Chrzanowie, gdzie odbyła się kolejna część uroczystości. Podczas uroczystości najbardziej zasłużeni druhowie otrzymali odznaczenia. Następnie poświęcenia pojazdów dokonali ks. kan. Wiesław Łobaza oraz ks. kan. Józef Krawczyk. Głównym punktem programu było wręczenie kluczy do samochodów kierowcom. Oficjalnego przekazania kluczy jednostkom dokonywali wójtowie gmin. W imieniu naszej Jednostki klucze odebrali dh. Naczelnik Kuźnicki Michał oraz kierowca dh. Lenart Grzegorz. Jak zawsze przy okazji tego typu uroczystości mamy nadzieję, że pojazdy częściej będą uczestniczyć w uroczystościach niż w akcjach ratowniczych, jednak m.in. kataklizmy jakie dzieją się w ostatnich tygodniach zmuszają władze samorządowe do wyposażania jednostki OSP w najnowszy sprzęt, aby w jak największym zakresie umożliwiał likwidację powstałych zagrożeń i ochronę miejscowej ludności przed skutkami niszczycielskich żywiołów. Nowe średnie samochody ratowniczo - gaśnicze IVECO otrzymały jednostki: OSP Andrzejów, OSP Batorz, OSP Chrzanów, OSP Wólka Ratajska, OSP Potok Wielki Nowe lekkie samochody ratowniczo - gaśnicze na podwoziu Forda otrzymały jednostki: OSP Dzwola, OSP Godziszów Drugi, OSP Modliborzyce, OSP Wierzchowiska Pierwsze Projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013. Oś priorytetowa VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria III Bezpieczeństwo ekologiczne pod nazwą Ochrona naturalnych ekosystemów "Lasów Janowskich".
W dniu 16.05.2013r. członkowie zarządu naszej jednostki - Krzysztof Ożóg, Kuźnicki Michał oraz Wójt Gminy Modliborzyce Witold Kowalik - dokonali odbioru lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego, o zabudowie kontenerowej, na podwoziu - Ford Transit w Salonie Frank- Cars w Częstochowie. Pojazd jest wyposażony w zbiornik 1000l wody oraz 100l środka pianotwórczego, agregat wysokociśnieniowy ze zwijadłem 60m, pneumatycznym masztem oświetleniowym, wyciągarką, radiostacjami i latarkami.
Dnia 11.01.2013. (piątek) w budynku OSP odbędzie się walne zebranie członków naszej jednostki. Serdecznie zapraszamy druhny druhów oraz sympatyków naszej jednostki. Zarząd OSP


W dniu 12 października 2012 r. w firmie "Derpal" przeprowadzono ćwiczenia związane z funkcjonowaniem na terenie powiatu janowskiego KSRG.Celem ćwiczeń, przeprowadzanych raz do roku, było doskonalenie czynności ratowników, doskonalenie alarmowania, dowodzenia i współdziałania służb ratowniczych oraz prezentacja możliwości technicznych i taktycznych jednostek ratowniczych w likwidacji zagrożeń. W ćwiczeniach udział brało 11 jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu janowskiego, jednostka ratowniczo-gaśnicza PSP, policja, pogotowie ratunkowe oraz przedstawiciele zarządzania kryzysowego ze Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
Dnia 08.09.2012. Jednostka OSP Wierzchowiska obchodziła jubileusz 100- lecia. Uroczystość rozpoczęto mszą świętą koncelebrowaną przez księży: Zbigniewa Solarza, Stanisława Rząsę, Czesława Bednarza iTomasza Szostka w kościele parafialnym w Wierzchowiskach podczas której został poświęcony przez ks. dziekana Czesława Bednarza nowy sztandar nadany na 100- lecie, a ufundowany przez druhów z OSP. Przy udziale władz wojewódzkich, posłów - Jana Łopaty i Jacka Czerniaka, radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego - Pana Jana Frani, władz powiatowych z druhami Henrykiem Dygusiem, Grzegorzem Pazdrakiem na czele, przedstawicieli samorządu szczebla gminnego, radnych Rady Gminy, kierowników jednostek powiatowych, gminnych, jednostek OSP z sąsiednich gmin oraz z terenu naszej gminy, a także miejscowego społeczeństwa jednostka OSP Wierzchowiska Pierwsze otrzymała z rąk Posła Jana Łopaty sztandar nadany przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia. Następnie uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP jednostka OSP w Wierzchowiskach Pierwszych została odznaczona Złotym Znakiem Związku, wręczono również odznaczenia druhom i druhnom z jednostek przybyłych na uroczystość, po czym zabrali głos zaproszeni goście. Na zakończenie odbyła się defilada pododdziałów.
Dnia 12 maja 2012 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomoy w Wierzchowiskach związek małżeński zawarli Katarzyna Wielgus i dh. Karol Grzyb, który obecnie pełni funkcję z-cy naczelnika OSP. W uroczystości uczestniczyly druhny i druhowie z naszej jednostki. Serdecznie pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.
Ćwiczenia z nowym śmigłowcem ratowniczym. W dniu 11.04.2012. odbyło się szkolenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej z terenu powiatu janowskiego. Część teoretyczną poprowadził Dowódca JRG w Biłgoraju - mł. bryg. Jarosław Kręt. Kolejnym punktem szkolenia był wyjazd wszystkich jednostek do Krzemienia na boisko sportowe. Około godziny 23 pojawił się śmigłowiec LPR EuroCopter EC 135 stacjonujący na lotnisku w Radawcu. Eurocopter ze względów bezpieczeństwa może latać przy minimalnej widoczności 1,5 km. Maksymalny zasięg to 835 km, co przekłada się na 4,45 godziny lotu. Co ciekawe, nie ma ograniczeń co do prędkości wiatru podczas lotu. W nocy miejsce lądowania zabezpieczone jest przez trzech strażaków i wóz z włączonymi migającymi niebieskimi światłami. Przecinające się promienie światła, z latarek oraz reflektorów samochodu, wyznaczają punkt lądowania. Nocne lądowanie to jeden z najtrudniejszych i najbardziej ryzykownych manewrów. Ale EC-135 jest doskonale przystosowany do nocnych lotów. Jednak brak odpowiednio przygotowanych lądowisk przy szpitalach, bardzo ogranicza możliwość wykorzystania śmigłowca. Z naszej jednostki w szkoleniu udział brali Kuźnicki M, Lenart G, Ożóg K, Gąsiorowski D, Wołoszynek A, Grzyb K, Kucharczyk R.
W dniu 22.03.2012. odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe na obiekcie wiertni Frampol1 w miejscowości Andrzejów. W ćwiczeniach brały udział dwa zastępy PSP Janów Lubelski oraz dwa zastępy KSRG Wierzchowiska Pierwsze i Andrzejów. Po przyjeździe na teren wiertni zostaliśmy skierowani na specjalne przeszkolenie na którym przedstawiono nam zasady działania urządzeń oraz zapoznano z zagrożeniami związanymi z wykonywaniem odwiertu. Następnie po podzieleniu na dwie grupy przystąpiono do zapoznania nas z obiektem.
Dnia 22.01.2012r. w Zespole Szkół w Wierzchowiskach Drugich po raz dziewiąty odbył się Turniej Tenisa Stołowego jednostek OSP z terenu Gminy Modliborzyce o puchar Prezesa ZGOSP RP Witolda Kowalika. Były to również eliminacje do zawodów powiatowych, które odbędą się 05.02.2012. roku w Godziszowie. Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach - indywidualnej i drużynowej. Naszą jednostkę reprezentowali Kamińki Artur, Duda Jerzy, Ożóg Waldemar. W imieniu wszystkich członków zarządu składam druhom serdeczne podziękowania za reprezentowanie naszej jednostki. Wyniki zawodów: Kategoria indywidualna I miejsce dh Kamiński Artur- OSP Wierzchowiska Pierwsze II miejsce dh Duda Jerzy- OSP Wierzchowiska Pierwsze III miejsce dh Miś Krzysztof- OSP Zarajec Kategoria drużynowa I miejsce OSP Wierzchowiska Pierwsze II miejsce OSP Zarajec III miejsce OSP Wierzchowiska Drugie Zapraszamy do galerii.
Rok 2011 jest rokiem szczególnym ponieważ w maju rozpoczęto prace remontowo- budowlane przy naszej strażnicy, która zostanie Lokalnym Centrum Kultury w Wierzchowiskach. Zapraszamy do galerii aby śledzić postęp w pracach.
W dniach od 14 do 18 listopada w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbyło się szkolenie kierowców operatorów sprzętu osp. Druhowie z naszej OSP również brali udział w w/w szkoleniu byli to Grzyb Karol, Wołoszynek Andrzej, Kuźnicki Michał. Szkolenie składało się z części teoretycznej, praktycznej, pokazów i prób sprzętu a kończyło egzaminem oraz wspólnym ogniskiem.
W dniu 02.10.2011. reprezentacja naszej jednostki brała udział w uroczystościach 85- lecia OSP w Dąbiu. Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w kościele w Modliborzycach, następnie jednostki z gminy Modliborzyce oraz jednostka Wojciechowa wraz z orkiestrą dętą i gośćmi zaproszonymi krokiem defiladowym przemaszerowały na plac przed wyremontowanym budynkiem remizy OSP w Dąbiu. Podczas uroczystej zbiórki na placu OSP prezes Kazimierz Giszka przedstawił historię jednostki, dokonano odznaczenia jednostki medalem im. Bolesława Chomicza oraz odznaczono zasłużonych druhów. Następnie głos zabrał głos Wójt Gminy Modliborzyce Witold Kowalik oraz przemówienia okolicznościowe wygłosili goście zaproszeni. Po części oficjalnej wszyscy zebrani udali się do budynku remizy za wspólny obiad.
Dnia 03.05.2011. odbyły się uroczystości z okazji dnia strażaka. Brały w nich udział jednostki z Wierzchowisk Pierwszych, Wierzchowisk Drugich i Pasieki.Podczas mszy św Ks. Zbigniew Solarz dokonał poswięcenia zabytkowego sztandaru Wieskiej Ochotniczej Straży Ogniowej w Wierzchowiskach, który dzięki pomocy finansowej został poddany renowacji. Jednostki wraz z orkestrą Przemaszerowały do Remizy OSP Wierzchowiska Pierwsze na poczestunek. Zarząd OSP Wierzchowiska Pierwsze kłada serdeczne podziękowania ofiarodawcom za okazane zainteresowanie i wsparcie tej szczytnej inicjatywy.
Dziękuemy Urzedowi Gminy w Modliborzycach,
Dziękujemy Stowarzyszeniu Aktywizacjii Społecznej SAS w Janowie Lubelskim
Dziękujemy Ks.Kanonikowi Ryszardowi Sowie,
Dziękujemy Ks. Kanonikowi Antoniemu Gębali,
Dziekujemy Ks. Prałatowi Czesławowi Grzybowi,
Dziekujemy Ks. Tomaszowi Szostkowi.


Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
składamy najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa.Tylko od 1 do 30 marca 2011 r. strażacy na terenie woj. lubelskiego odnotowali ponad 600 takich pożarów.

Dnia 27.02.2011r. w Zespole Szkół w Wierzchowiskach Drugich po raz ósmy odbył się Turniej Tenisa Stołowego jednostek OSP z terenu Gminy Modliborzyce o puchar Prezesa ZGOSP RP Witolda Kowalika. Były to równiez eliminacje do zawodów powiatowych. Rywalizacja odbywała sie w dwóch kategoriach - indywidualnej i drużynowej. Naszą jednostkę reprezentowali Kamińki Artur, Duda Jerzy,Ożóg Waldemar,nasza drużyna zajęła III miejsce w kategorii drużynowej a druh Jerzy Duda wygrał turniej w kategorii indywidualnej.Pierwsze miejsce w kategorii drużynowej zajęło OSP Zarajec, Drugie miejsce OSP Wierzchowiska II. W imieniu wszystkich członków zarząd składa druhom serdeczne podziękoowania za reprezentowanie naszej jednostki.
GORĄCY APEL!!!!
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowiskach Pierwszych zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich ludzi którym bliskie są Wierzchowiska i ich historia o wsparcie finansowe. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na renowację zabytkowego sztandaru, który po wielu latach powrócił do naszej jednostki. Sztandar ten został ufundowany przez dziedzica Gustawa Świdę w 1924 roku na okoliczność 12- lecia działalności Straży Dworskiej i przekształcenia się jej w Straż Wiejską, która służy ludziom po dzień dzisiejszy. Ze względu na dość pokaźną sumę renowacji sztandaru (4000zł) zwracamy się do Państwa o pomoc i wsparcie naszej szczytnej inicjatywy. Aktualnie prowadzone są prace renowacyjne przy zabytkowym płótnie. Wszystkich, którzy zechcieliby przekazać środki na odnowienie sztandaru prosimy o wpłaty na nr konta OSP Wierzchowiska Pierwsze: 36 8717 1123 2010 1000 0387 0001 Wszelkie dokładniejsze informacje u naczelnika OSP Michała Kuźnickiego tel: 505 384 350


DZIĘKUJEMY!!!Zaproszenie!!!
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowiskach Pierwszych ma zaszczyt zaprosić wszystkich Druhów/druhny oraz sympatyków na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 11.01.2011.(wtorek) o godzinie 17 w budynku Remizy OSP Wierzchowiska Pierwsze. Zarząd OSP
Dnia 4 września 2010 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem Św.Jana Chrzciciela w Blinowie związek małżeński zawarli Ania i dh. Michał, który obecnie pełni funkcję naczelnika OSP. W uroczystości licznie uczestniczyły druhny i druhowie z Wierzchowisk Pierwszych, Wierzchowisk Drugich, Pasieki i Modliborzyc. Zapraszamy do galerii.
W dniu 27.08.2010. W Lublinie w Hali Globus odbyło się podziękowanie za udział w akcji przeciwpowodziowej Lubelszczyzna 2010. Na uroczystość zaproszono przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń niosących pomoc powodzianom, przybyły władze państwowe i resortowe. Z pośród jednostek OSP biorących udział w akcji przeciwpowodziowej Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska wyróżniła Dyplomem Uznania 20 jednostek z terenu województwa w tym z Powiatu janowskiego jednostkę z Wierzchowisk Pierwszych. Marszałek Województwa z osób indywidualnych odznaczył druha Rafała Błońskiego z jednostki Wierzchowiska Pierwsze Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego za odwagę i zaangażowanie w pomoc dla powodzian na terenie woj. lubelskiego.
Dnia.31.07.2010r. na terenie miejscowości Wierzchowiska Drugie, Wierzchowiska Pierwsze, Pasieka, Węgliska i Antolin, miała miejsce akcja poszukiwawcza 8- letniego Adasia, który w godzinach rannych wyszedł z domu. Rodzice zaniepokojeni nieobecnością dziecka rozpoczęli poszukiwania w pobliżu miejsca zamieszkania gdy ich próby nie przynosiły efektów postanowili zawiadomić Policję. Komenda Policji zadysponowała kilkudziesięciu policjantów z terenu całego powiatu, oraz Straże Pożarne: PSP Janów Lubelski, OSP Wierzchowiska Pierwsze, OSP Wierzchowiska Drugie, OSP Pasiekę, OSP Modliborzyce, OSP Stojeszyn, OSP Dąbie. Do poszukiwań przyłączyła się również rodzina i mieszkańcy w/w miejscowości. Podczas prowadzonej akcji poszukiwawczej nad terenem przeszła burza więc obawy o Adasia wzrosły, po upływie ok. 7 godz. od rozpoczęcia poszukiwań dziecko znaleziono. Na miejsce gdzie ostatnio widziano Adasia w miejscowości Antolin patrol policji zawiózł mamę i na jej nawoływania Adaś odezwał się z pobliskich zarośli.
Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do akcjii honorowego krwiodawstwa, która odbędzie sie w dniu 30.07.2010 r.(piątek) w Sali Narad Urzędu Gminy w Modiborzycach w godzinach od 8 do 12. Z uwagi na to, iż w miesiącach letnich wzrasta zapotrzebowanie na krew i preparaty krwio-pochodne bardzo prosimy o przłączenie się do zbiórki.
Dnia 17.06.2010r. Druhowie z jednostek Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie oraz Pasieki na prośbę Ks. Tomasza Szostka pojechali do Trześni aby pomóc w usuwaniu szkód powstałych w wyniku zalania obiektów placówki Sandomierskiego Caritasu. W działaniach brało łącznie udział 18 druhów z tych jednostek. Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji w galerii.
W dniu 28 maja 2010 r.(piatek) odbędzie się kolejna akcja honorowego krwiodawstwa w ramach IV edycji programy Ognisty ratownik - gorąca krew. Serdecznie zapraszamy wszystkich druhów i druhny oraz ludzi dobrej woli chcących przyłączyć się do naszej inicjatywy. Zapraszamy na 8.30 Sala Narad Urząd Gminy Modliborzyce!!!
Serdecznie zapraszamy wszystkich druhów, druhny oraz sympatyków pożarnictwa na gminne zawody OSP, które odbęda się 6 czerwca 2010 roku na boisku sportowym w Wierzchowiskach Pierwszych.


Strażacy ochotnicy od pokoleń pełnią bezinteresowną służbę w ochronie życia, zdrowia, mienia, środowiska, tradycji i kultury narodowej. Kierują się szczytnymi ideałami służenia ludziom i niesienia pomocy poszkodowanym. Cywilizacja niesie coraz więcej zagrożeń, a pokonanie ich wymaga coraz wyższych umiejętności i wyposażenia w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt ratowniczy.
Pomagając strażakom ochotnikom - pomagasz sobie !
W deklaracji podatkowej trzeba wypełnić co najmniej niżej wskazane pozycje
W dniu 11 grudnia 2009 druh Skrzypek Czesław z nasej jednostki otrzymał medal im. Bolesława Chomicza. W imieniu wszystkich druhen i druhów życzymy dużo zdrowia, pomyślności oraz dalsej służby w szeregach jednostki.
Zapraszamy do galerii.
Dnia 6 stycznia 2010 roku o godz. 17 w remizie OSP Wierzchowiska Pierwsze odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2009. Otwarcia zebrania dokonał prezes Ożóg Krzysztof, przywitał przybyłych gości, przedstawicieli miejscowej władzy, oraz przybyłych przedstawicieli straży OSP jak i PSP. Po wybraniu przewodniczącego zebrania-druh Wielgus Stanisław zostało przedstawione sprawozdanie z działalności za rok 2009, dokonał tego naczelnik druh Kuźnicki Michał, sprawy gospodarcze przedstawił gospodarz Druh Lenart Witold a finansowe skarbnik Szpyra Witold. Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił druh Janik Zygmunt, plan finansowy na rok 2010 przedstawił prezes Ożóg Krzysztof. W dalszej dyskusji poruszane były tematy modernizacji budynku strażnicy oraz sprawy bieżące dotyczące osp. Przyjęto rezygnacje skarbnika druha Szpyry Witolda który zrezygnował z powodów osobistych a na jego miejsce wybrano druha Sowę Marka. W dyskusjach zabierali głos wójt Kowalik Witold , komendant gminny Kliza Tomasz, płk. Dyguś Henryk Na koniec przedstawiciel komendy PSP w Janowie Lubelskim zastępca komendanta kpt. Serwatka Tomasz, ocenił zdolność operacyjną jednostki , podkreślając dobrą współpracę. Po dyskusjach zebrani druhowie udzielili absolutorium zarządow
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia,

zdrowia, szczęścia i miłości

w gronie rodziny i przyjaciół
KRWIODAWSTWO
Oddając krew - darujesz życie

KONTAKT
Dane naszej jednostki


Darmowy hosting
Copyright OSP Wierzchowiska Pierwsze 2007